Australia vs Nepal
15:30 10/10/2019
Trận đấu sẽ được cập nhật trước 30 phút